Launch food-for-work scheme to use surplus foodgrains: Kisan Sabha tells Centre

Lavern Vogel

The governing administration, saddled with big surplus shares of grains, ought to start a food stuff-for-perform programme to just take grains to the needy instead than allowing them to rot in godowns, the All India Kisan Sabha (AIKS) stated in a statement on Wednesday.

On June 1, the Foods Company of India (FCI) had ten.4 crore tonnes of foodgrains. Under no circumstances right before has the governing administration saved these types of a significant quantity of foodgrains. This is 83.3 lakh tonnes in excessive of what the governing administration demands for operational and unexpected emergency needs, AIKS, the CPI(M)-backed farmer organisation, stated.

The unwillingness of the BJP governing administration to use the grain for public distribution is the primary induce of this make-up of shares, the farmer organisation alleged. These a big make-up of foodgrains adversely has an effect on farmers as it performs to depress selling prices in the

Read More

Wydajny i niskoemisyjny piec do wypalania ceramiki – Information Centre – Research & Innovation

Lavern Vogel

Przemysł ceramiczny odpowiada za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W celu zmniejszenia dużego śladu węglowego tego sektora, zespół finansowanych przez UE badaczy i programistów wykorzystał symulację, technologię i testy, aby na ich podstawie opracować bardziej efektywny energetycznie piec do wypalania ceramiki. Dzięki temu powstał nowoczesny, niskoemisyjny piec, który zużywa mniej energii i oferuje niższe koszty operacyjne.

Sviluppare una fornace meno inquina… – Information Centre – Research & Innovation

Lavern Vogel

L’industria della ceramica è responsabile dell’emissione di una considerevole quantità di gas serra. For every contribuire a ridurre la sua vasta impronta di carbonio, un gruppo di ricercatori e sviluppatori finanziato dall’UE ha impiegato tecnologie, simulazioni e test for each creare una fornace più efficiente. Il risultato è una soluzione d’avanguardia caratterizzata da un consumo energetico ottimizzato, emissioni ridotte e minori costi operativi.