Technologia laserowa ochroni infras… – Information Centre – Research & Innovation

Lavern Vogel

Uderzenia piorunów mogą spowodować poważne uszkodzenia budynków oraz infrastruktury krytycznej, na przykład lotnisk. W celu zmniejszenia tego zagrożenia uczestnicy jednego z projektów finansowanych przez UE wykorzystują zaawansowaną technologię laserową, aby kontrolować miejsca uderzeń piorunów. Laserowa instalacja odgromowa może zmniejszć straty finansowe i pomóc ratować życie ludzkie.

Laser technology to protect critica… – Information Centre – Research & Innovation

Lavern Vogel

Lightning strikes can result in significant destruction to buildings and important infrastructure, these types of as airports. To mitigate this possibility, a single EU challenge is making an attempt to use effective laser technologies to manage exactly where lightning strikes. If prosperous, the resulting laser lightning rod could assistance preserve dollars – and life.